Udělejte radost a pomozte

Náramky pro Hvězdici

Projekt Hvězdice založila Veronika Pospíšilová na základě vlastních zážitků a pocitů během svého studijního pobytu v Kambodži a inspirace Pohádkou o hvězdicích. Jedná se o unikátní projekt, který neziskově pomáhá dětem v Kambodži v nelehkých životních situacích podporou vzdělávání, výstavbou škol a pomocí v oblasti sociálního zabezpečení dětí. Více se dočtete na www.hvezdice.cz.

My jsme se rozhodly tuto krásnou myšlenku a Veroniku v jejím úsilí podpořit prodejem pestrobarevných náramků. Jsou vyráběny ručně z pravých polodrahokamů. Celých 90% z ceny náramku putuje na podporu školy a dětí ve vesnici Bantayrersey v Kambodži.

Pohádka o hvězdicích

Jeden starý muž se kdysi vydal na večerní procházku po mořském břehu. Byl odliv a moře vyplavilo bezpočet velikých hvězdic, které zůstaly rozesety po celé pláži. Vtom si stařec všiml chlapce, který na břehu sbíral hvězdice z písku a vracel je zpátky do moře. "Proč to děláš?" zeptal se ho. "Příliv bude až ráno," odvětil chlapec. "Hvězdice by uschly." "Jen se podívej, kolik jich tu je," mávl starý muž rukou směrem k obzoru. "Ani kdybys sbíral celou noc, všechny nezachráníš. Myslíš, že to, co děláš, má nějaký smysl?"

Chlapec zamyšleně pohlédl na hvězdici, kterou právě držel v ruce. "Myslím, že zrovna pro tuhle to smysl má..."

Podle J. D. Bauma